Over genocide

Morgen wordt het (Nederlandse) Holocaust monument in Amsterdam geopend. Daarvoor is de ook de Israëlische president Herzog uitgenodigd. Deze opening is totaal gepolitiseerd, ook door de partij waar ik veertig jaar lid van ben en op heb gestemd. Ik heb daar grote moeite mee om een paar redenen.

Geen enkele oorlog in de moderne tijd is te vergelijken met de systematische uitroeiing van de joden in de Tweede Wereldoorlog. Het opzetten van concentratiekampen, treindienstregelingen, en het ronselen van medewerkers kent zijn weerga niet. Het is onbeschrijflijk wat er is gedaan in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Je wordt stil op het namenmonument. Zie mijn eerdere blog.

De systematische wijze waarop Hamas aangevallen heeft is moord met voorbedachte rade. Het nemen van gijzelaars en deze mishandelen en gebruiken als handelswaar is een misdaad tegen de menselijkheid in mijn ogen. Welke landen zijn verantwoordelijk voor de steun aan Hamas. Waarom worden deze landen niet aangesproken door de mensen en organisaties die deze opening politiseren.

Hamas is een terroristische organisatie als IS dat zijn kiezers gijzelt. Waarom gebruik je ziekenhuizen als kazernes, waarom kaap je vrachtwagens met hulpgoederen? Ik wil Palestijnen steunen, maar elke steun voor Hamas is voor mij steun aan geweld.

En ja: ik vind dat Israel zijn nederzettingen politiek moet veranderen. En ja: ik vind dat de orthodoxen de boel kapot maken. En ja: ik vind dat Palestijnen recht op leven in vrede hebben. Dat moet er snel komen en er moet snel een oplossing komen.

Maar die oplossing komt niet alleen van Israël: ook de Palestijnen moeten mee willen doen en vooral de landen die Hamas in het zadel houden. Daar zouden we onze aandacht en diplomatie op moeten richten.

9 maart 2024